EVU

Kommunikation
"Kommunikation" er et undervisningsforløb, hvor der først og fremmest er tænkt på fagene fysik og kemi.

Materialet kan dog uden problemer også anvendes i valgfagene elektronik, teknologi og edb.

I "Kommunikation" arbejder eleverne både praktisk og teoretisk indenfor seriel kommunikation, protokoller samt ASCII-kode.

I undervisningsforløbet indgår en byggevejledning til en "kontrolkasse".

Kontrolkassen kan sættes mellem to datamaskiner. Eleverne kan så "se", når de to datamaskiner "snakker" sammen.

"Kommunikation" er udarbejdet af lektor Christian Petresch fra N. Zahles Seminarium. Billeder er taget af Erland Andersen fra El-Fagets Uddannelsesnævn. Finn Horn og Geert Cederkvist har gennemlæst og kommenteret manuskriptet.

Højreklik her for download i Acrobat format.

EVU • Folkeskoleprojekt • Højnæsvej 71 • 2610 Rødovre • tel 36 72 64 00 • fax 36 72 64 33 • email mail@eliskolen.dk