EVU

El-kørekortet
El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/ teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne får en grundlæggende viden om begreber som strømvej, ledningsevne/modstand, serie- og parallelforbindelse. Ikke at alle disse begreber nødvendigvis skal anvendes, men sådan at eleverne får en intuitiv forståelse af disse begreber.

Endelig kan eleverne anvende deres viden og kunnen i andre forløb der indeholder el.

El-kørekortet er opbygget af 8 grundlæggende forsøg, som eleverne arbejder sig igennem, inden de får "El- kørekortet". Derefter kan eleverne gå i gang med de ekstra forsøg, der også hører med.

Undervejs i forløbet er der indlagt nogle få teoretiske opgaver, som eleverne - sammen med deres forældre - kan løse hjemme.

Ideen med disse hjemmeopgaver er dels at fastholde nogle vigtige begreber, dels at informere forældrene om skolens arbejde via opgaver der involverer forældrenes aktive indsats, og sidst, men ikke mindst, at skabe en dialog i hjemmet omkring el- sikkerhed.

Download Elkørekort- lærervejledning (16 sider)Elkørekort- elevopgaver (17 sider)Elkørekortet (1 side) i .pdf-format.
EVU • Folkeskoleprojekt • Højnæsvej 71 • 2610 Rødovre • tel 36 72 64 00 • fax 36 72 64 33 • email mail@eliskolen.dk